Dokumenty

Rozpis MČR Pony 2006

Rozpis na MČR Pony přinášíme i v .pdf souboru ZdeČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE

 

 

 

 

Rozpis

 

 

 

 

MISTROVSTVÍ ČR 2006

V PARKUROVÉM SKÁKÁNÍ

A DREZŮŘE NA PONY

 

 

 

 

 

 

 

Zduchovice    28.-30.7.2006

 

 

 

 

1. Základní údaje

1.1. Pořadatel : Z pověření České jezdecké federace

Jezdecký oddíl La-Bohéme Zduchovice MB 283

Jezdecký areál La-Bohéme Zduchovice

 

 

1.2. Datum konání : 28. ? 30.07.2006

Číslo závodů :

728B1
1.3. Místo konání : Jezdecký areál La-Bohéme Zduchovice
1.4. Kolbiště : pískové  80 x 55 m
1.5. Drezurní obdélník : pískový  20 x 40 m
1.6. Opracoviště : pískové   30 x 60 m

 

1.7. Funkcionáři závodů

 

ředitel :

Ing.Ladislav Krulich

tajemník :

hospodář :

hlasatel :

výpočetní technika :

Mgr.Kateřina Vašáková

Milada Švecová

Ing.Jiří Holík

Jan Matuška

 

 

1.8. Sbor rozhodčích :

 

hlavní rozhodčí :

vrchní rozhodčí :

Mgr. Jaroslav Sedláček

Ing.Jan Holzbecher

rozhodčí drezůra:

 

 

rozhodčí skoky:

Ing.Eva Špuláková

MVDr.Eva Nesňálová

MVDr.Pavel Sedláček

Ing.Antonín Klauz

Ing.Michal Veselý

Bohuslav Šubr

 

hlavní komisař :

komisař :

                                         komisař :

rozhodčí stylu :

Ing.Jan Metelka

Ing.Bohumil Rejnek

Václav Vincze

Miloslav Perníček 

stavitel parkurů :

Zdeněk Krpela

technický delegát :

Michael Moudrý

 

2. Technické údaje

2.1. Předpisy : Pravidla jezdeckého sportu, ustanovení tohoto rozpisu závodu, platné drezurní úlohy a sportovně technické podmínky MČR 06. Na MČR smí jezdec startovat v zahajovacích soutěžích a prvních kolech mistrovských soutěží maximálně se třemi koňmi, v jedné kategorii však maximálně se dvěma koňmi. V dalších kolech mistrovské soutěže smí startovat pouze s jedním koněm, jehož jméno nahlásí po ukončení 1. kola soutěže.
2.2. Soutěže : Drezurní soutěže

2.2.1.

Soutěž v drezůře ? úloha P4

Zahajovací soutěž pro jezdce ve věku 8 ? 12 let na pony do 135 cm KVH, přístupná dvojicím startujícím v mistrovské soutěži č. 4

2.2.2.

Soutěž v drezůře ? úloha P4

Zahajovací soutěž pro jezdce ve věku 8 ? 12 let na pony do 148 cm KVH, přístupná dvojicím startujícím v mistrovské soutěži č.5

2.2.3.

Soutěž v drezůře ? úloha P6

Zahajovací soutěž pro jezdce ve věku 13 ? 16 let na pony do 148 cm KVH, přístupná dvojicím startujícím v mistrovské soutěži č.6

2.2.4.

 

 

 

      2.2.5.

 

 

 

 

                                            2.2.6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               2.2.7.

 

 

2.2.8.

 

 

 

 

 

 

 

2.2.9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.10.

 

2.2.11.

 

2.2.12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.13.

2.2.14.

 

 

2.2.15. 

 

Mistrovství ČR v drezůře věkové kategorie 8 ? 12 let na pony do 135 cm KVH

Dvoukolová soutěž- 1.kolo úloha P4 a 2.kolo úloha P5. Vítěz bude určen ze součtu dosažených % obou kol.V případě rovnosti rozhoduje lepší výsledek 2.kola.

 

Mistrovství ČR v drezůře věkové kategorie 8 ? 12 let na pony do 148 cm KVH

Dvoukolová soutěž- 1.kolo úloha P4 a 2.kolo úloha P5.Vítěz bude určen ze součtu dosažených % obou kol.V případě rovnosti rozhoduje lepší výsledek 2.kola.

Mistrovství ČR v drezůře věkové kategorie 13 ? 16 let na pony do 148 cm KVH

Dvoukolová soutěž- 1.kolo úloha P6 a 2.kolo úloha P7. Vítěz bude určen  ze součtu dosažených % z obou kol. V případě rovnosti rozhoduje lepší výsledek 2. kola.

Kvalifikace pro účast v drezurních soutěžích.

Dosažení minimálně 55 % ve dvou úlohách stupně obtížnosti minimálně požadovaného pro 1. kolo mistrovství pro dvojici v roce 2006. Jako kvalifikace se uznávají také úlohy absolvované v soutěžích s velkými koňmi (pro úlohy P4, P5 jsou to úlohy Z1, Z2, Z3, L0, L1, DU; pro úlohy P6, P7 jsou to úlohy DD, DJ, L4 a vyšší).   Kvalifikace je možné plnit od MČR 2005(od 29.8.2005)do uzávěrky přihlášek na MČR 2006.

 

Přihláška musí být potvrzena OV ČJF. Bez řádně potvrzené kvalifikace nebude dvojice zařazena na startovní listinu MČR.

 

Skokové soutěže

Zahajovací skákání ZLPA pro jezdce ve věku 8 ? 12 let na pony do 135 cm KVH

Hodnocení dle stylu dovednosti jezdce, čl. 298.1.5. Soutěž je přístupná dvojicím startujícím v mistrovských soutěžích

Zahajovací skákání ZLPB pro jezdce ve věku 8 ? 12 let na pony do 148 cm KVH

Hodnocení dle stylu dovednosti jezdce, čl. 298.1.5. Soutěž je přístupná dvojicím startujícím v mistrovských soutěžích

 

Zahajovací skákání LPB pro jezdce ve věku 13 ? 16 let na pony do 148 cm KVH

Hodnocení dle stylu dovednosti jezdce, čl. 298.1.5. Soutěž je přístupná dvojicím startujícím v mistrovských soutěžích.

 

Mistrovství ČR ve skákání věkové kategorie 8 ? 12 let na pony do 135 cm KVH

Tříkolová soutěž- 1.kolo LPA, 2.kolo LPA, 3.kolo SPA,čl.299 - národní mistrovské soutěže.

Mistrovství ČR ve skákání věkové kategorie 8 ? 12 let na pony do 148 cm KVH

Tříkolová soutěž- 1.kolo LPB, 2.kolo LPB, 3.kolo SPB,čl.299 - národní mistrovské soutěže.

Mistrovství ČR ve skákání věkové kategorie 13 ? 16 let na pony do 148 cm KVH

Tříkolová soutěž- 1.kolo SPB, 2.kolo SPB, 3.kolo STPB,čl.299 - národní mistrovské soutěže.

Hodnocení mistrovských soutěží ? dle čl. 299 PJS ? národní mistrovské soutěže. O vítězi a umístěných rozhodne součet trestných bodů ze 3 kol. V případě rovnosti trestných bodů na medailových místech ? jedno rozeskakování.

V rámci zahajovacích soutěží bude vyhlášen    5.ročník     Putovního poháru Equichannelu - "O nejstylovějšího jezdce mistrovství"

Kvalifikace pro účast ve skokových soutěžích

Absolvování minimálně 2 parkurů stupně obtížnosti 2. a 3. Kola mistrovství (tj.pro kategorii mladších jezdců 1x LP + 1x SP, pro kategorii starších jezdců 1x SP + 1x STP) s celkovým součtem maximálně 8 trestných bodů pro dvojici v roce 2006.Kvalifikace je možné plnit od MČR 2005 (od 29.8.2005) do uzávěrky přihlášek na MČR 2006.Do kvalifikace je možno započítat výsledky jen z klasických pony soutěží na otevřených kolbištích.

Přihláška musí být potvrzena OV ČJF. Bez řádně potvrzené kvalifikace nebude dvojice zařazena na startovní listinu MČR.

 

 

Zahajovací soutěž ZLPS,soutěž hodnocena podle čl.298.1.5.

"Pohár nadějí" - Dvoukolová soutěž LPS + LPS pro děti ve věku 8-12let na pony do 120 cm KVH.Soutěž hodnocena podle článku 298.1.5.Soutěž přístupná dětem,které se neúčastní mistrovské skokové soutěže.

"Cena La-Bohéme" - Skoková soutěž pony handicap LP,soutěž hodnocena podle článku 238.2.1.Soutěž přístupná jezdcům do 16 let na pony kategorií A,B,kteří nestartují ve 2. a 3.kole mistrovských soutěží.Zápisné 250,- Kč,věcné ceny pro 1.-5.místo.,floty dle PJS.Prezentace do této soutěže po ukončení 2.kola mistrovských soutěží.

 

 

2.3. Předběžný

časový

program :

Pátek 28.07.2006

0800 ? 0900 ? prezentace účastníků ( možno též čt. - 16,00 - 18,00 hod.)

1000 ? soutěže č. 1,2 a 3

14,00 - soutěže 13,7, 8, 9,

1900 ? technická porada vedoucích ekip

2000 ? slavnostní zahájení MČR

Sobota 29.07.2006

0800 ? soutěže č. 6, 5, 4 - I.kola

12,00 -  soutěž č. 14 - 1.kolo

13,00 - soutěž č.  10 - 1.kolo a následně 2.kolo

 následně soutěž č. 11 - 1.kolo a následně 2.kolo

následně soutěž č. 12 - 1.kolo a následně 2.kolo

20,00 - společenský program

Neděle 30.07.2006

 8,30 - soutěže č. 6, 5 a 4 ? II. Kola

12,00 - soutěž  č.14 - 2.kolo

13,00- soutěž č.15

14,00 - soutěže č. 10,11,12 - 3.kola

 

Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového rozvrhu

 

 

 

3. Všeobecné údaje

3.1. Jmenovité přihlášky zasílejte na adresu do 21.07.2006

Mgr.Kateřina Vašáková

Jezdecký areál La-Bohéme Zduchovice

Zduchovice 65.262 63 Kamýk nad Vltavou

Fax: 318 697 195

Mobil: +420 604 220 575

katerina@la-boheme.cz


3.2. Přihláška musí obsahovat potvrzení příslušné oblastí o splnění kvalifikačních kritérií pro účast na MČR. Oblast určí vedoucího ekipy, který bude odpovědný za komunikaci s pořadatelem a sborem rozhodčích.

3.3. Konečné přihlášky při prezentaci dle časového programu v sekretariátě umístěném v kanceláři závodů.

3.4. Ubytování : pořadatel zajišťuje v omezené kapacitě přímo v areálu a dále pak v nejbližším okolí,nutno rezervovat předem!

3.5. Ustájení : na základě písemné objednávky v boxech ? od čtvrtka  27.7.do pondělí 31.7.2006 .Poplatek za pronájem boxu činí 2000,-Kč /kůň / závody.( cena včetně sena)

3.6. Krmivo (seno) a stelivo pořadatel zajišťuje.

3.7. Jadrné krmivo pořadatel nezajišťuje.

3.8. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka.

4. Veterinární předpisy :

4.1. Vedoucí transportu hned po příjezdu před vyložením koní předloží příslušné potvrzení pro přesun, opatřené všemi potřebnými náležitostmi..

5. Poskytované služby

5.1. Lékařská : zabezpečena přítomným lékařem.
5.2. Veterinární : zabezpečena přítomným veterinářem.
5.3. Podkovářská : zajistí pořadatel ( za úhradu ).

6. Ostatní ustanovení

6.1. Ceny : Ve všech soutěžích budou umístění jezdci dekorováni floty dle PJS. V mistrovských soutěžích obdrží umístění na 1.- 3.místě medaile.
6.2. Prezentace soutěží proběhne v kanceláři závodů.
6.3. Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody nebo onemocnění, za ztráty

předmětů a jejich poškození.

6.5. Dekorování soutěží MČR proběhne bezprostředně po skončení 2.kol v drezurních a 3.kol ve skokových soutěžích v jednotlivých kategoriích.

 

 

Rozpis schválil:20.5.2006 - Mgr.Jaroslav Sedláček
         

 

 


| Autor: Honza | Vydáno dne 13. 07. 2006 | 685 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Novinky
30.07.2006: Výsledky...
V sekci Download naleznete konečné výsledky všech soutěží letošního šampionátu pony

18.07.2006: Anketa...
Pojďte si zvolit Vašeho nejoblíbenějšího rozhodčího. Jak jinak než z členů rozhodcovského sboru, který se účastní letošního Pony šampionátu
Reklamní partneři
La-Bohéme
Equiservis-servis pro Vás a Vašeho koně
Mediservis

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server